VIZIJA

NAŠA VIZIJA

JU Dom zdravlja Novi Travnik će pokušati zadržati lidersku poziciju na polju primarne

zdravstvene zaštite na našoj Općini i šire, pružajući  zdravstvene usluge visokog kvaliteta

kreirane na jasnim principima za potrebe korisnika. 

Vrijednosti koje se promoviraju su: profesionalizam, timski rad, dobra interpersonalna

komunikacija i komunikacija sa pacijentom, liderstvo, ugodna radna sredina.© 2020 DOM ZDRAVLJA – Novi Travnik