Kontakt telefon COVID – 19PRIJAVA KOD IZABRANOG LIJEČNIKA

.

–  Od 00 – 24 sata : 030 / 792 – 500  COVID-19

 – Od 07 – 15 sati : 030 / 792 – 600   HES služba

 – Od 00 – 24 sata : 030 / 793 – 071

 – Od 00 – 24 sata : 030 / 795 – 085

 – Od 07 – 15 sati : 030 / 795 – 084

 – Od 07 – 15 sati : 030 / 793 – 000

.

.


© 2020 DOM ZDRAVLJA – Novi Travnik