OSNOVNE INFORMACIJE

UKRATKO O NAMA

Dom zdravlja Novi Travnik, registriran je i djeluje kao samostalna pravna osoba s ciljem provođenja primarne i dijelom specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sukladno Zakonu ozdravstvenoj zaštiti.

Ustanova je upisana u sudski registar Osnovnog suda u Travniku i Evidenciju ustanova Ministarstva zdravstva KSB/SBK.

Javna ustanova Dom zdravlja Novi Travnik provodi primarnu i dijelom specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, stanovništva općine Novi Travnik za oko 31 000 stanovnika (po popisu stanovništva iz 1991.godine).   Zdravstvenu zaštitu i zdravstvene usluge pružamo u prostoru nedostatnog kapaciteta u centralnom objektu u ulici Ruđera Boškovića. Pored navedenog, osiguranicima se zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge pružaju i u područnim ambulantama: Opara, Bučići, Medenik, Sebešić i Stojkovići, sukladno jačanju primarne zdravstvene zaštite – HSEP.

Osnovna djelatnost JU Dom zdravlja Novi Travnik je organiziranje i pružanje primarne zdravstvene zaštite i dijelom specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sukladno Dokumentacijskoj osnovi i potpisanim Ugovorima o financiranju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje KSB/SBK.© 2020 DOM ZDRAVLJA – Novi Travnik