Dom zdravlja Novi Travnik obavještava građanstvo o radnom vremenu u izvanrednim okolnostima – globalne pandemije COVID 19.

– Sve službe Doma zdravlja rade redovito od 07- 15 sati, u radne dane
– Higjensko-epidemiološka služba radi od 00 – 24 sata
– Služba Hitne medicinske pomoći radi od 00 – 24 sati, svaki dan, u dane vikenda i praznika
– Tim kućnog liječenja na sumnju oboljelih od COVIDA i pozitivne na COVID radi od 00-24 sata.
– Stomatološka služba radi od 00 -24 sata za hitne-akutne intervencije
– Područne ambulante rade prema ranije utvrđenom rasporedu sukladno Dokumentacijskom osnovu
– Imunizacija se obustavlja do daljnjeg, sukladno Naredbi Federalnog ministarstva zdravstva
– Rad patronažne službe obustavlja se do daljnjeg radi opće sigurnosti pacijeenata i osoblja
– Pri dolasku pacijenata u Dom zdravlja, vrši se trijaža u trijažnom punktu.
Svakom pacijentu popunjava se epidemiološki upitnik, mjeri temperatura, vrši dezinfekcija, s ciljem zaštite pacijenata i osoblja.

Dostupni telefonski brojevi za davanje informacija, savjeta i preporuka građanima:

– Od 00-24 sata 030/ 792 – 500
– Od 00-24 sata 030/ 793 – 071
– Od 00-24 sata 030/ 795 – 085
– Od 07-15 sati 030/ 792 – 600
– Od 07-15 sati 030/ 795 – 084
– Od 07-15 sati 030/ 793 – 000

Iz Doma zdravlja Novi Travnik također su zahvalili poduzećima koja su pomogla u nabavi potrebite zaštitne medicinske opreme u ovoj izvanrednoj situaciji – borbi protiv globalne pandemije – COVID -19.