VIJESTI


PREPORUKE I NAREDBE KRIZNOG STOŽERA

2 studenoga, 2020

JU DOM ZDRAVLJA
NOVI TRAVNIK

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji,molimo korisnike naših usluga da se obvezno pridržavaju Preporuka i Naredbi Kriznog stožera Federalnog i Kantonalnog  ministarstva zdravstva od 25.10.2020.godine, kao i preporuka Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Novi Travnik.
NAREDBU MOŽETE PREUZETI U PDF FORMATU

NAREDBA PDF ↓

 

 

 

 

 

 


© 2020 DOM ZDRAVLJA – Novi Travnik